Agrarische ondernemers hebben voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen een licentie nodig. Daarvoor zijn zij verplicht hun kennis in diverse disciplines van de gewasbescherming op orde te houden. De internetpagina van Spuitlicentie is een mogelijkheid om online die kennis op peil te houden. Jorg Tönjes verzorgt voor deze site de nieuwsberichten en de nieuwsbriefinhoud.

Akkerbouwers, veehouders, tuinders, vollegrondsgroente- en fruittelers kunnen de benodigde punten rond gewasbeschermingskennis ‘sparen’ door naar bijeenkomsten te gaan. De internetpagina Spuitlicentie.nl is daar een alternatief voor of een aanvulling erop. Het is praktisch dat telers buiten de werktijden om een geschikt moment kunnen kiezen voor online leren.

De nieuwsberichten op de internetpagina gaan over toelatingen van middelen, veiligheid, techniek en onderzoek. Daarbij probeert de site in te gaan op actuele zaken die spelen op bedrijven en in de maatschappij. Verlaging van de milieubelasting door driftreductie, vergroening van het middelenpakket en kringlooplandbouw zijn daarom onderwerpen in de teksten. Spuitlicentie.nl besteedt extra aandacht aan precisielandbouw die milieu en middelen spaart. Een serie berichten over BioScope, die verschijnt in seizoen 2020, is een voorbeeld daarvan.