Akkerbouwers hebben de bodem als belangrijkste productiemiddel tot hun beschikking. In het project TopBodem volgt Agrio een vijftal Nederlandse akkerbouwers, elk met hun eigen uitdagende bodemtype. De problemen waar zij tegenaan lopen staan model voor de zaken die andere telers in de regio ook kennen. Daarmee is TopBodem een project waarin boeren meelezen over hun buren en zo kennis opdoen voor hun eigen aanpak voor betere bodemkwaliteit, bemesting en bodemgezondheid.

Het bijzondere aan TopBodem is dat een vaste groep boeren, een groep kennispartners uit onderzoek en bedrijfsleven en een vaste schrijver voor vijf jaar samen de inhoud van een website (www.TopBodem.nl) en artikelen in vakblad Akkerwijzer verzorgen. Vanuit het communicatiebureau Jeen co├Ârdineert Gijs Gjaltema het project. Het schrijfwerk is in handen van Jorg T├Ânjes.

De grote betrokkenheid van boeren, bedrijven en de organisatoren van TopBodem maken het mogelijk diepgang aan het project te geven. De kennispartners geven uitleg over bodemkwaliteit in hun ontmoetingen met de boeren, op TopBodem-masterclasses en in eigen bijdrages. Naast de verhalen rond de deelnemers is volop ruimte voor vrije journalistieke verhalen.