Organische stof is goed voor de gewasproductie. Deze stelling toetste Renske Hijbeek voor haar promotieonderzoek aan de WUR. De werkelijkheid blijkt genuanceerder. Met name onder stressvolle teeltomstandigheden is organische stof belangrijk voor de gewasproductie. Is het droog, juist heel nat of groeit het gewas op een helling? Dan is organische stof steeds belangrijker. Voor de Nederlandse teler geldt: hoe intensiever het bouwplan, hoe meer baat de boer bij hogere organische stofpercentages in de bodem heeft, In de Agrio-weekkranten Veldpost, Agraaf, Stal&Akker en Vee&Gewas schreef Jorg Tönjes haar bevindingen op.