Organische stof en de levende bodem worden in toenemende mate gezien als een belangrijke sleutel in duurzame en gezonde landbouwproductie. Dat dit onder telers, bedrijfsleven en onderzoekers aandacht krijgt bleek op de themadag over de bodem in Colijnsplaat, Zeeland. Jorg Tönjes deed verslag van deze bijeenkomst en richtte zich met name op de effecten van organische stof op de productie. Boeren kunnen de organische stofbalans verbeteren met groenbemesters, compost en organische mest. Steeds vaker bieden bedrijven producten aan die de organische stof opbouw in de bodem verhogen. Met de keuze voor machines beïnvloeden de telers waar de organische stof zit en soms ook hoe snel deze stof afbreekt. Zo is ondiep ploegen of grond bewerken een methode om de organische stof hoog in de bouwvoor te houden.

Wie goed met bodem, bodemleven en organische stof omgaat in de bodem bereikt meer voor gewasgroei en kan zelfs bijdragen aan beperking van de klimaatveranderingen. Zo zijn boeren niet langer een oorzaak van klimaatverandering, maar juist een partner in de aanpak van het probleem.