Kop van Jut op social media


Boosheid via social media. Noëlle Aarts, hoogleraar socio-economical interactions aan de Radboud University, legt uit wat er aan de hand is in zo’n discussie en hoe je het wél moet aanpakken.

Boeren moeten het op social media nog wel eens ontgelden. Bepaalde mensen die zo hun eigen ideeën over de landbouw of het houden van dieren komen soms fel uit de hoek in hun posts of mails. Prof. dr. Noëlle Aarts legt uit dat dit niet nieuw is. “Toen ik 25 jaar geleden mijn promotieonderzoek deed over communicatie over natuur en natuurbeleid, werden boeren ook al aangevallen. ‘Natuurhaters’ kregen ze te horen. Maar andersom was het ook zo, boeren zeiden: daar heb je weer iemand met zo’n stropdas.” De stereotyperingen zijn volgens Aarts nog hetzelfde, de aanvallen en de terminologie zijn eveneens onveranderd. Het is communicatie tussen mensen die het fundamenteel oneens zijn.“Het is het dissen van mensen die anders denken, los van wie er gelijk heeft.” Laat dat nu net zijn waar we niet goed in zijn, legt ze uit. “We hebben vooral de neiging om te praten met ‘ons soort mensen’, mensen die het met ons eens zijn. Sociaal contact is een levensbehoefte. In een groep mensen waar je het mee eens bent, voel je je veilig.”

Niet doen:
Je verdedigen/inhoudelijk ingaan op de discussie
Online discussiëren.

Wel doen:
Een face to face gesprek aangaan waarbij je de ander de ruimte geeft en doorvraagt naar elkaars motieven: ‘waarom bent u zo gaan denken’
Benoem de emotie. ‘Ik begrijp dat u heel boos bent’

Dit is een fragment uit een artikel van Marjan dat is geplaatst in maart 2018 in diverse media van Proagrica, zoals Boerderij en Groenten & Fruit.