De biologische sector groeit. Nieuwe toetreders tot deze markt hebben behoefte aan kennis over biologisch produceren en handelen. Nieuwe medewerkers in bestaande bedrijven op de biologische markt zoeken kennis over waar biologisch voor staat. Overal waar algemene kennis over de sector nodig is, kan de BioAcademy een platform zijn om die kennis te delen. Jorg Tönjes van Haverproducties maakt achtergrondverhalen voor de BioAcademy.

Biologisch is meer dan weglaten van kunstmest en chemische gewasbescherming. Het is een beweging die rekening houdt met een aantal waarden. Die waarden hebben te maken met eerlijke beloning, dierenwelzijn, gezondheid en meer. De uitgangspunten van biologische productie zijn vastgelegd in vier principes:

  • Health – Gezondheid. Hierin de samenhang tussen aarde, planten, dieren en mensen.
  • Ecology – Ecologie. Rekening houden met natuurlijke kringlopen en de omgeving.
  • Fairness – Rechtvaardig omgaan met elkaar, dieren, het milieu.
  • Care – Verantwoordelijk. Werken volgens het voorzorgsprincipe, geen risico’s nemen ten koste van mens en milieu.

Op de internetpagina van de BioAcademy biedt deze organisatie online leren aan over biologische productie en ook trainingen, cursussen en bijeenkomsten voor toetreders en bestaande biologische ondernemers die hun kennis willen verbreden en verdiepen. Het is mooi om hier een steentje aan bij te dragen.