De economie trekt aan en de veehouders zaaien volop gras. Dat is gunstig voor de graszaadvraag. Toch blijkt het moeilijk om aan genoeg teeltareaal voor dit gewas te komen. In Nederland is het een jaar met een matige oogst geweest, vertellen akkerbouwers en graszaadbedrijven. Het natte najaar liet weinig ruimte om meer graszaad te zaaien. Elders in de wereld compenseren telers het op de vraag achterblijvende areaal niet. ‘Er is nog voorraad, maar die krimpt wel door deze situatie’, zeggen deskundigen in Nieuwe Oogst.Agrarische productie is niet zo gemakkelijk te sturen als de ‘maakindustrie’. Boeren en tuinders zijn afhankelijk van het weer. Daarbij komt dat producten kort bewaarbaar zijn en soms zelfs bederfelijk. In het artikel dat Jorg Tönjes schreef in Nieuwe Oogst vertellen telers en zaadhandel hoe de situatie dit jaar is. Het droge voorjaar zorgde voor een geringere graszaadoogst op veel akkerbouwbedrijven. Door de natte herfst was tijdig zaaien van nieuwe percelen bijzonder lastig. Zo bleef het graszaadareaal ‘in de modder steken’, zeggen de vertegenwoordigers van de handel in het artikel.

Ondertussen willen particulieren, sportveldenbeheerders en veehouders hun grasmatten vernieuwen. Voor volgend jaar is er voorraad, maar te veel van dit soort jaren zou de voorraadpositie bij de handel lastig maken.