In het opinieblad Vork vertelt aardappelprofessor Anton Haverkort over de verspreiding van de aardappel over de wereld sinds de kolonisatie van Amerika. Volgens Haverkort zal het belang van aardappelen in de wereldvoedselvoorziening groeien. Het gewas presteert beter bij hogere kooldioxidegehaltes in de lucht. Nieuwe genetische technieken zullen de aardappel minder gevoelig voor ziektes maken en de productie per hectare verhogen. In Azië en Afrika maakt het gewas een sterke groei door.

Sinds de ontdekking van Amerika verspreidde de aardappelteelt zich over de wereld. Via de Canarische Eilanden en Europa bereikte het gewas Azië en Afrika. Aardappelprofessor Anton Haverkort verwacht dat de aardappel in de komende decennia een nog belangrijker voedselproduct wordt. In een artikel in Vork legt hij uit waarom. Hij verwacht dat nieuwe genetische technieken de aardappel minder gevoelig voor ziekten gaan maken. Daarnaast speelt klimaatverandering de aardappel in de kaart. Door toename van kooldioxide in de lucht zal de aardappel meer tonnen per hectare produceren. Andere grote gewassen, met name granen, zullen juist te lijden krijgen onder de klimaatverandering. Landen in Azië en Afrika gaan meer aardappelen telen, maar ook in Noordwest-Europa blijft de teelt zeer rendabel. Jorg Tönjes interviewde Anton Haverkort voor Vork en Akkerwijzer.